ribeiro banco de parcelas

Sobre o proxecto

Banco de parcelas

Antecedentes

Trátase de atender unha demanda solicitada en numerosas ocasións polos viticultores recibida durante as súas visitas ás instalacións do Consello Regulador.

Obxectivo

Fomentar os contactos entre as dúas partes interesadas no movemento de parcelas sen participar nas condicións de uso ou económicas. Simplemente, o Consello Regulador actuará como medio de comunicación co lanzamento dunha páxina web para dar a coñecer o interese das persoas físicas e xurídicas para por no mercado parcelas para a venda, aluguer ou calquera outra figura que ambas partes acorden.

Como dar de alta unha parcela

Segue estes pasos

Só e exclusivamente as parcelas rexistradas no Consello Regulador como parcelas de uso vitícola (en plantación, produción, semiabandono, etc.) rexistraranse nesta páxina web.

O Consello Regulador só actuará como xestor na divulgación pública da información que reciba dos licitadores ou solicitantes de paquetería, sen ningún outro propósito que facilitar a comunicación entre ambos.

De xeito presencial

Online

Comparar listados

Comparar